Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 konden scholen zich via mijngezondeschool.nl inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft een school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur. 

Voor het thema Relaties en seksualiteit is nu een aparte regeling beschikbaar. Lees meer over de  Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit

Over het Ondersteuningsaanbod

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maken dit Ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit; GGD GHOR Nederland, po-Raad, vo-Raad, mbo-Raad en het RIVM.

Wat houdt het Ondersteuningsaanbod in?

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een Ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.  Ook kan het bedrag worden gebruikt voor het volgen van de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School.  

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

Voor welke scholen?

Het Ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Toekenning

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Bij een overstijgend aantal aanmeldingen vindt daarom toekenning plaats aan de hand van een aantal toekenningscriteria die voortkomt uit het programmaplan Gezonde School 2017-2020. Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning? 

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) scholen  basis- en kaderberoepsgericht;
  • mbomiddelbaar beroepsonderwijs  scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen; 
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019.

Hoe ziet de planning eruit?

  • Scholen konden zich van maandag 9 maart tot en met maandag 20 april 2020 registreren en aanmelden voor het Ondersteuningsaanbod. 
  • De toekenning vond plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar. 
  • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het in het schooljaar 2020-2021 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 
  • Scholen die in mei 2020 ondersteuning toegekend kregen voor ronde 2020, kunnen een factuur indienen vanaf 1 januari 2021 tot 30 september 2021.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het Ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Ook kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in uw regio. 

Tip! Download het Stappenplan Ondersteuningsaanbod en print dit uit. Hiermee heeft u de belangrijkste stappen en bijbehorende data in een handig overzicht.