Vragen over de stimuleringsregeling

Ja, dit is mogelijk. Let op: voor beide regelingen gelden andere toekenningscriteria en andere data voor het uitvoeren en verantwoorden van activiteiten.

Dit mag dezelfde persoon zijn, maar indien gewenst mag de schoollocatie hier ook een andere persoon voor aanstellen. De Gezonde School-coördinator volgt de verdiepende training op het thema Relaties en seksualiteit. Hierbij zal ook de Gezonde School-aanpak aan bod komen.

Scholen die zijn toegekend binnen ronde 1 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen vanaf januari 2020 tot en met juni 2021 (verlengde ronde) aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 31 augustus 2021 (schooljaar 2020/2021) zijn ingediend.

Scholen die zijn toegekend binnen ronde 2 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen vanaf juni 2020 tot en met juni 2021 aan de slag. De verantwoording voor de stimuleringsregeling moet uiterlijk op 31 augustus 2021 (schooljaar 2020/2021) zijn ingediend.

Op dit moment bekijken wij welk alternatief het meest geschikt is om aan te bieden voor scholen die al eerder hebben deelgenomen aan een verdiepende thematraining. Hier volgt snel meer informatie.

Na toekenning kan de school het budget inzetten voor het facultatieve aanbod of erkende Gezonde School-activiteiten. De Gezonde School-activiteiten of keuze uit het facultatieve aanbod moeten plaatsvinden binnen de looptijd van de ronde.

Erkende Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. De kwaliteit wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) Goed beschreven, 2) Goed onderbouwd, en 3) Effectief. Op de website staat precies per welke erkende Gezonde School-activiteiten voor het po, sovo en mbo onder de regeling vallen.

Het facultatieve aanbod kan bestaan uit:

  • scholing van (vak)docenten;
  • teamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties.

Er is geen overzicht van facultatief aanbod. Op www.seksuelevorming.nl is er wel veel informatie te vinden over lesgeven over relaties en seksualiteit. Neem bij twijfel over de inzet van een activiteit of voor meer informatie contact op via info@gezondeschool.nl.

Ja, mits deze wordt aangeschaft binnen de looptijd van de ronde. Na aanschaf van een meerjarige licentie kunt u dan ook buiten de looptijd van de ronde gebruik maken van de desbetreffende Gezonde School-activiteit. Op de website staat precies welke erkende Gezonde School-activiteiten voor het po, sovo en mbo onder de regeling vallen.

U kunt voor ronde 3 van de stimuleringsregeling starten met de verantwoording na het volgen van de verdiepende thematraining. Meer informatie over de training vindt u in het dashboard van Mijngezondeschool.nl. Bewaar tot die tijd alle bonnen, facturen en urenregistraties! Het verantwoorden van de stimuleringsregeling gebeurt ook in het dashboard van Mijngezondeschool.nl en moet uiterlijk op 31 augustus 2022 zijn ingediend. Voor eerdere rondes, zie het antwoord op vraag 16.

Dit is niet mogelijk. Scholen die in een bepaalde ronde gebruikmaken van de regeling moeten de gemaakte kosten voor activiteiten binnen de looptijd van de desbetreffende ronde verantwoorden. Als het budget binnen de looptijd nog niet volledig is benut, kunt u ervoor kiezen een tweede Gezonde School-activiteit aan te schaffen of om een lager bedrag te declareren dan het maximale budget.

Het gaat om maximaal 20 uur per schoollocatie. Echter, begeleiding van de Gezonde School-adviseur gaat in overleg met de school en is afhankelijk van wat de school nodig heeft.

Gezonde School-adviseurs kunnen informatie vinden op de webpagina van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en in de besloten groep op Kennisnet verschijnt regelmatig relevante informatie.

Wanneer er sprake is van over-inschrijving na de belangstellingsregistratie, maken we een afgewogen selectie. Volgorde van indienen speelt hierbij geen rol. We hanteren de volgende selectiecriteria in deze volgorde:

  • Scholen met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder een ondersteuningsaanbod van Gezonde School hebben gekregen.
  • Scholen met kwetsbare doelgroepen die eerder een ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit hebben gekregen.
  • Scholen die nog niet eerder een ondersteuningsaanbod van Gezonde School hebben gekregen, of gebruikt hebben gemaakt van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
  • Scholen die eerder een ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend hebben gekregen.

 

Vragen over Mijngezondeschool.nl

Om een ondersteunende regeling van Gezonde School aan te vragen, moet uw school een account hebben op Mijngezondeschool.nl. Per school maakt u gebruik van één account. Heeft uw school nog geen account of twijfelt u of uw school al een account heeft? Een account aanmaken gaat eenvoudig via de homepage van Mijngezondeschool met de knop ‘Maak een account aan’. Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon en ook het BRIN-nummer. Door het BRIN-nummer van uw school in te voeren worden, als uw school al een account heeft, de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat er al een schoolaccount actief is.

Na registratie heeft u toegang tot het scholendashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende regelingen. In deze animatie nemen wij u mee in de functionaliteiten van Mijngezondeschool.nl

Iedere school kan een inlog aanmaken voor Mijngezondeschool.nl. Voor deze inlog wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres van de Gezonde School-contactpersoon op school. Weet u niet meer  wie de contactpersoon is binnen uw school of scholengemeenschap? Vraag het na bij uw directeur of bestuur. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en wij helpen u verder. U kunt het ook aan uw Gezonde School-adviseur vragen.

Als de contactpersoon niet langer werkzaam is op uw school kunt u door in te loggen op Mijngezondeschool.nl via Mijn profiel de gegevens van de nieuwe contactpersoon doorgeven, zoals  naam en e-mailadres. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en vermeld hier gelijk bij wie de huidige contactpersoon is van de school en de gegevens van de nieuwe contactpersoon.

Via ‘wachtwoord vergeten’ kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. De knop vindt u rechtsboven op de homepagina van mijngezondeschool.nl. Hiervoor heeft u het e-mailadres nodig van de contactpersoon van uw school en moet het account van uw school al geactiveerd zijn. Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw 'ongewenste mail'. Soms worden deze mails automatisch als spam gemarkeerd.

Het is in het systeem niet mogelijk om twee contactpersonen als inlogcontactpersoon te registreren. Er is maar één inlogcontactpersoon mogelijk. Overlegt u intern wie dit het beste kan zijn. Voor bepaalde regelingen is het mogelijk om in het scholendashboard een extra contactpersoon aan te geven. Deze persoon ontvangt per e-mail informatie over de regeling.