Beeldmerk met de tekst Gezonde Relaties & Seksualiteit

 

Het kabinet zet stevig in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.

Aandacht voor relaties en seksualiteit

Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven jongeren vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Ronde 2020

Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor ronde 2 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Vanaf 9 maart volgt meer informatie over de voorwaarden en toekenningscriteria.

Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Lees meer over het hele pakket aan maatregelen.

Vragen?

Zijn er na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen & antwoorden nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Ook kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de Gezonde School-adviseurvan de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  Gemeentelijke gezondheidsdienst   in uw regio.