Hygiëne is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke veiligheid. Het onderwerp Hygiëne maakt geen onderdeel uit van het themacertificaat Fysieke veiligheid. Toch is het belangrijk hier als school aandacht aan te besteden. Zo zijn veel infecties te voorkomen door handen wassen.

Wat kan de school doen?

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Hygiëne. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Hygiëne. De school kan voor dit thema geen themacertificaat behalen.