Hygiëne is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke veiligheid. Het onderwerp Hygiëne maakt geen onderdeel uit van het themacertificaat Fysieke veiligheid. Toch is het belangrijk hier als school aandacht aan te besteden. Zo zijn veel infecties te voorkomen door handen wassen. Om de effectiviteit van de activiteiten rondom Hygiëne te vergroten, is het belangrijk om te werken via de volgende pijlers:

 1. Educatie
 2. Signaleren
 3. Schoolomgeving
 4. Beleid

Wat kunt u doen?

 • Organiseer in de avonduren een informatiebijeenkomst voor ouders over hygiëne. Nodig bijvoorbeeld deskundigen van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) uit.

Wat kunnen leerlingen op hun leeftijd?

Het 'leerplankader gezonde leefstijl'  beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader om uw eigen leerplan te structureren, keuzes te maken en om te zien wat leerlingen moeten kunnen en weten op hun leeftijd rond het thema hygiëne (persoonlijke verzorging).

Tip: de erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

U kunt zelf signaleren door regelmatig te registreren wat de stand van zaken is t.a.v. Hygiëne.

Wat kunt u doen in de fysieke omgeving?

 • Zorg naast een schoon toilet ook voor een schone spoelknop, kraan, handdoekhouder, lichtschakelaar en de deurklink.
 • Plaats toiletten en wasbakken op kindhoogte (let op bij verschillende leeftijden), zodat kinderen hier goed bij kunnen.
 • Plaats het fonteintje in de toiletruimte, met de juiste voorzieningen (vloeibare zeep en papieren handdoekjes).
 • Vraag kinderen of ze hun handen hebben gewassen als ze terug komen van het toilet.

Wat kunt u doen in de sociale omgeving / op het gebied van ouderbetrokkenheid?

Ouders spelen een belangrijke rol en het is belangrijk dat op school geleerd gedrag ook thuis ondersteuning krijgt.

 • Nodig ouders uit om mee te doen met relevante (les) programma’s. 
 • Stel ouders op de hoogte door ook in uw Nieuwsbrieven aandacht te besteden aan hygiëne.

Door maatregelen en afspraken vast te leggen geeft u structureel aandacht aan het onderwerp.

 • Stel duidelijke regels op over handen wassen, luizencontrole en verstandig zonnen. Bekijk ook de richtlijnen van Centrum Hygiëne en Veiligheid). Het LCHV is onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Laat ouders meedenken en meewerken via de oudercommissie of medezeggenschapsraad.

Tip

Binnen Gezonde School staan naast Hygiëne ook andere gezondheidsthema's centraal. Kijk eens bij de andere Gezonde School-thema's!

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Hygiëne.