Het creëren van draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én u weet dat te behouden, doet u sneller zaken en krijgt u meer voor elkaar.  Houd rekening met de wensen en meningen van bijvoorbeeld de directie, medewerkers, studenten, ouders en samenwerkingspartners. Draagvlak betekent in feite dat uw plan ook hún plan is geworden. Naast het overtuigen van het college van bestuur is het belangrijk om draagvlak te creëren bij direct betrokken beslissers. Denk hierbij aan gesprekken met onderwijs- en dienstendirecteuren. Zij hebben vaak invloed op het college van bestuur en kunnen u helpen de slagingskans van uw plannen te vergroten.

Het creëren van draagvlak doet u in vijf stappen: identificeren, informeren, enthousiasmeren, in beweging brengen en deze beweging gaande houden.

 • Wie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners, zowel binnen als buiten uw eigen school?
 • Inventariseer hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze.
 • Is er sprake van mogelijk tegengestelde belangen?
 • Welke gezondheidsgegevens zijn mogelijk belangrijk voor het creëren van draagvlak, omdat ze anderen kunnen overtuigen dat het goed is een bepaald gezondheidsprobleem te gaan aanpakken?
 • Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving van uw projectvoorstel en werkplan.
 • Geef een presentatie of gebruik de filmpjes in de toolkit Gezonde School po.
 • Bedenk welke argumenten voor uw plan de belangrijkste partijen en partners zullen aanspreken.
 • Kom in gesprek met betrokkenen. Vraag feedback op uw plan.
 • Laat uw voorstel zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van betrokken partijen.
 • Besteed vooral aandacht aan de voordelen voor elke betrokkene. Vraag eventueel iemand die veel invloed heeft om het voorstel te presenteren.
 • Schrik niet van een paar negatieve reacties. Verdedig uw voorstel niet; laat het liever aanvullen. Verzamel de reacties en koppel terug wat ermee gebeurt.
 • Behalve rationele argumenten hebben mensen vaak persoonlijke redenen om mee te doen: ze willen bijvoorbeeld maatschappelijk betrokken zijn, er zelf voordeel van hebben, plezier in de samenwerking ervaren of nieuwe expertise opdoen. Speel ook daarop in.
 • De meeste mensen vinden het belangrijk om mee te praten over de nadere invulling van Gezonde School. Timmer uw voorstel dus niet dicht. 
 • Het opzetten van een werkgroep is belangrijk voor draagvlak; zo maakt u anderen 'mede-eigenaar'.
 • Denk ook aan randvoorwaarden, zoals tijd, geld en een duidelijke taakverdeling. 
 • Breng Gezonde School regelmatig en bij verschillende gelegenheden onder de aandacht.
 • Soms wil iemand eerst even afwachten en haakt hij of zij later aan. Bied die mogelijkheid en verbreed zo gaandeweg het draagvlak.

[Quote tekst]

''Als je als school nog tips nodig hebt om draagvlak te creëren, dan helpen vakdocenten of combinatiefunctionarissen je hier graag bij. Zijn die er niet op jouw school, vorm dan zelf een groepje met enthousiaste mensen. Bekijk samen eens waar de winstpunten liggen en formuleer simpele, maar vooral haalbare gezondheidsdoelen. Dat motiveert en zorgt ervoor anderen ook enthousiast worden.''

-Gloria Maandag, gymleerkracht Gezonde Basisscholen in JOGG-stad Tilburg