Gezonde Schoolomgeving

De school treft voldoende fysieke maatregelen om onveilige situaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld door niet volledig afgesloten toiletruimtes, toezicht op het schoolplein, en internetfilters. Ook kan de school laten zien dat ze een veilig klimaat hebben rondom seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld door posters van een Gender & Sexuality Alliance op te hangen of Paarse Vrijdag te vieren.

Samenwerking partners

De school kan samenwerken met verschillende ketenpartners, zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , op het gebied van relaties en seksualiteit. Zo kan het zijn dat er een organisatie een gastles, training of workshop verzorgt op school. Of er zijn contacten met organisaties rondom doorverwijzing of signalering.

Handige link