Als we willen dat kinderen gezonder leven, dan is het belangrijk dat ze ook op school – waar ze een groot deel van hun tijd spenderen – gezond eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Leerlingen die op school activiteiten op het gebied van voeding aangeboden krijgen, eten meer groenten en fruit dan andere leerlingen. En leerlingen met een gezondere leefstijl halen betere schoolprestaties dan leerlingen met een minder gezonde leefstijl. Ook zijn voeding en bewegen gezamenlijk van invloed op de energiebalans. Als de energiebalans niet in orde is, heeft dit consequenties voor het lichaamsgewicht en mogelijk de gezondheid. Bekijk ook de factsheet De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2015).

Wat kan de school doen?

De school kan de visie over gezond eten en drinken vastleggen in het schoolbeleid, waarmee gezond eten en drinken binnen de school wordt verankerd. Het is belangrijk om ouders te betrekken, omdat zij een belangrijke rol spelen in het voedingsgedrag van hun kind. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken bij het opstellen van voedingsbeleid. Zo kunnen richtlijnen over pauzehap, lunch, drinken en traktatie vastgelegd worden, zodat ouders handvatten krijgen. Ook aandacht voor gezonde voeding in de lessen kan leerlingen stimuleren gezond te eten (factsheet De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten, 2015). Veel scholen besteden aandacht aan water drinken op school. Daarnaast heeft u als school een rol bij het signaleren van ongezond eetgedrag. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Door te werken aan de pijlers EducatieSignalerenSchoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Voeding. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Voeding. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau. 

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Themacertificaat Voeding aanvragen

Wilt u voor het thema Voeding laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat Voeding aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem.
Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Handige links

Ondersteuning

De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Voeding.