Weet u wat er speelt in de digitale belevingswereld van leerlingen? En hoe het staat met hun mediagebruik? Weten medewerkers hoe ze leerlingen, ouders en verzorgers helpen bij een probleem? Effectief werken aan mediawijsheid vraagt om aandacht voor signalering. Hoe pakt u dat aan?

Doe periodiek onderzoek bij leerlingen

Ontstaan er problemen rond mediawijsheid? Of zijn ze er misschien al? Daar komt u achter door onderzoek te doen. Het is aan te raden om jaarlijks het mediagebruik van leerlingen in kaart te brengen voor een tijdige signalering van problemen rondom mediagebruik. Hiervoor zijn de periodieke onderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst in te zetten.

Zorg dat signalen worden opgepakt

Problemen rond mediawijsheid kunnen op verschillende manieren worden gesignaleerd. Hoe zorgt u ervoor dat problemen op tijd worden herkend en opgepakt? Dit kunt u doen:

  • Zorg dat medewerkers signalen van problemen rond mediagebruik kunnen herkennen. Denk aan problemen als shaming, sexting, grooming en gameverslaving.
  • Zorg voor heldere afspraken. Wat gebeurt er als een probleem rond mediagebruik wordt gesignaleerd? Wie beantwoordt vragen en wie signaleert problemen? Wie beoordeelt een probleem? Wanneer biedt de school hulp en welke hulp is dat? Denk hierbij ook aan de rol van de politie en het belang van aandacht voor zowel slachtoffer als dader.
  • Leg de afspraken vast in beleid en zorg dat alle medewerkers de afspraken kennen.

Tip! Heeft u een vraag over online misstanden bij leerlingen? Ga naar Meldknop.nl.

Informeer leerlingen, ouders en verzorgers

Bij wie kunnen leerlingen en ouders terecht bij vragen rond mediawijsheid of als er online iets misgaat? Denk aan:

  • de zorgcoördinator, vertrouwenspersoon of mentor bij vragen of voor hulp;
  • Vraaghetdepolitie.nl voor informatie voor leerlingen;
  • Mediaopvoeding.nl voor informatie voor ouders en verzorgers.

Het is handig om de leerlingen en ouders hierover te informeren, ook als ze nog geen vragen hebben. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken lager. Vermeld daarom regelmatig tijdens de mentorles waar leerlingen terechtkunnen voor hulp en neem dit op in de schoolgids.

Decoratieve foto waarop een docent leerlingen iets aanwijst op een computerscherm