Laat de school zien dat het er veilig is en dat er ruimte is voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit? Hebben studenten een rol bij de organisatie van activiteiten rond relaties en seksualiteit? Geven de medewerkers het goede voorbeeld? Effectief werken aan relaties en seksualiteit vraagt om aandacht voor de schoolomgeving. Hoe pakt u dat aan?

Maak van de school een veilige omgeving

Wilt u voorkomen dat studenten in onveilige situaties terechtkomen en met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen, let dan op de fysieke ruimte. Zijn daar verbeteringen in aan te brengen? Zorg er bijvoorbeeld voor dat donkere plekken verlicht worden en dat er zicht is op werkplekken buiten het klaslokaal. Ook kunt u denken aan toezicht op het schoolplein, cameratoezicht en de aanwezigheid van condoomautomaten op school.

U kunt ook laten zien dat de school een veilig klimaat heeft of hieraan werkt. Doe bijvoorbeeld mee met Paarse Vrijdag of hang posters op van een Gender and Sexuality Alliance om een positieve sfeer rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit te creëren.

Betrek studenten en medewerkers

Laat studenten actief meedenken over hoe relaties en seksualiteit bespreekbaar kunnen worden gemaakt op school. U kunt ze ook zelf activiteiten laten organiseren. Zo kunnen ze zelf een Gender and Sexuality Alliance opstarten. En de school kan de studentenraad en medewerkers om advies vragen bij het opstellen van beleid of gedragsregels. Op welke plekken in en rond school voelen ze zich minder veilig?

Werk samen met partners

Wilt u de aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit in de schoolomgeving versterken? Zoek dan de samenwerking op met ketenpartners, zoals de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , Jeugdzorg Nederland, COC, politie en gemeente. U kunt ook denken aan lokale organisaties, zoals een vrouwenopgang of organisaties die zich inzetten tegen partnergeweld. Zo kunt u op school bijvoorbeeld een gastles, training of workshop laten geven door een partner. Ideeën opdoen? Kijk op Seksuelevorming.nl.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.