Fysieke ruimte: binnen en buiten

De school treft voldoende fysieke maatregelen om onveilige situaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Bijvoorbeeld door verlichting op donkere plekken, toezicht op het schoolplein, cameratoezicht, open toiletten en internetfilters. Ook kan de school laten zien dat ze een veilig klimaat hebben rondom seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld door posters van een Gender & Sexuality Alliance (GSA) op te hangen of Paarse Vrijdag te vieren.

Leerlingbetrokkenheid

Studenten hebben een actieve deelname in de organisatie of denken mee over activiteiten rondom relaties en seksualiteit. Ze kunnen bijvoorbeeld een Gender and Sexuality Alliance opstarten of vanuit de studentenraad meedenken over beleidsvorming of het opstellen van gedragsregels.

Samenwerking partners

De school kan samenwerken met verschillende ketenpartners op het gebied van relaties en seksualiteit, zoals de gemeente of de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , Bureau Jeugdzorg, COC, politie, gemeente. Andere opties zijn lokale organisaties die zich inzetten rond het thema, bijvoorbeeld rond partnergeweld en vrouwenopvang. Er zijn ook organisaties die een gastles of training kunnen verzorgen. Suggesties hiervoor zijn te vinden op Seksuelevorming.nl.