Een gezonde omgeving is voor iedereen van belang. Zeker voor kinderen. Zo zorgt frisse lucht in de klas voor betere leerprestaties, minder gezondheidsklachten en minder ziekteverzuim van zowel leerlingen als leerkrachten. Het thema milieu gaat over de wijze waarop school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Het (binnen)milieu in de school betreft onderwerpen als ventilatie, geluid, geur en stoffigheid.

Wat kan de school doen?

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Milieu en natuur. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u helpen bij de uitvoering van activiteiten rond het thema Milieu en natuur.

Themacertificaat Milieu en natuur aanvragen

Wilt u voor het thema Milieu en natuur laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Milieu en natuur van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat Milieu en natuur aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien.  Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw schoollocatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Handige links

  • De Longfonds patiëntenvereniging behartigt in heel Nederland de belangen van mensen met een longziekte.
  • Op de website Stichting Ruimte-OK vindt u praktische kennis over de huisvesting en financiering van scholen en (integrale) kindcentra.
  • IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Natuur zet zich in voor een duurzame samenleving.
  • EcoSchools, het internationale keurmerk voor duurzame scholen.
  • Frisse Scholen (RVO) informatie over schoolgebouwen met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (luchtkwaliteit, thermisch comfort, licht en geluid).
  • Green Deal Scholen: kennisportal waar u informatie vindt over gezonde, duurzame en betaalbare schoolgebouwen.