Leerlingen ontdekken steeds meer op gebied van relaties en seksualiteit. Hoe komen uw leerlingen erachter wat liefde voor hen betekent? Hoe kunnen ze op een gezonde manier relaties aangaan of ontdekken wat veilig en prettig is, voor zichzelf en de ander? En welke rol spelen ouders en verzorgers hierbij? Effectief werken aan het thema Relaties en seksualiteit vraagt om educatie. Hoe pakt u dat aan?

Zet erkende Gezonde School-activiteiten in

Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten om te werken aan de relationele en seksuele vorming van uw leerlingen. Zo kunt u leerlingen op een veilige manier laten ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun contact met anderen. En wordt het makkelijker voor ze om te praten over relaties en seksualiteit. Kies bijvoorbeeld een van deze activiteiten:

Geef structureel aandacht aan relaties en seksualiteit

Leerlingen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is dus zinvol om onderwijsactiviteiten over relaties en seksualiteit structureel aan bod te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld zo:

Maak gebruik van deskundigheidsbevordering

Kunnen de docenten op uw school een veilige sfeer creëren? Weten ze hoe ze het beste kunnen reageren op vragen van hun leerlingen? Lesgeven in relaties en seksualiteit kan uitdagend zijn en er komen verschillende competenties van docenten bij kijken. Bied docenten daarom de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het aanbod. Of kijk voor meer informatie op Seksuelevorming.nl.

Informeer ouders en verzorgers

Leerlingen die opeens thuiskomen met allerlei vragen over seksualiteit kunnen ouders of verzorgers nog weleens verrassen. Informeer hen daarom over het lesprogramma. Zo zijn ze beter voorbereid. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de seksuele vorming van hun kinderen en vinden de meeste ouders of verzorgers het belangrijk dat hun kinderen op school leren over relaties en seksualiteit.

Informeren kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, ouderavond of met een folder, zoals:

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.