Op deze pagina vindt u allerlei materialen die u kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak op school, zoals een voorbeeld-schoolprofiel, schoolgezondheidsplan, evaluatievoorbeelden en communicatiematerialen. 
De meeste documenten kunt u downloaden en aanpassen aan de situatie op uw school.

Onderstaande materialen geven algemene achtergrondinformatie over Gezonde School. U kunt deze uitdelen aan geïnteresseerden of gebruiken bij een presentatie tijdens bijvoorbeeld een vergadering of ouderavond.

argumentenkaart voorgezet onderwijs

Argumentenkaart voortgezet onderwijs

In de Argumentenkaart voortgezet onderwijs leest u wat het werken aan Gezonde School oplevert, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het team en de ouders.

 

Flyer Gezonde School

Wat is Gezonde School, hoe werkt het en wat biedt het programma? De Flyer Gezonde School geeft u een beknopte uitleg.

 

Cover folder GS VO  Gezonde Scholen presenteren beter

Brochure Gezonde Scholen presteren beter

Als leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond leven, verzuimen zij minder en ontwikkelen zij zich beter. Met behulp van de Gezonde School-aanpak kunt u doelgericht werken aan de gezondheid van leerlingen én docenten. U leest er meer over in de Brochure Gezonde Scholen presteren beter.

 

Poster GS presteren beter vo

Poster Gezonde Scholen presteren beter

U kunt de Poster Gezonde Scholen presteren beter printen en in het schoolgebouw ophangen.

 

 

Presentatie Gezonde School

Presentatie Gezonde School

U kunt de Presentatie Gezonde School (ppt 3,2 Mb) (odp 3,3 Mb) gebruiken tijdens een vergadering of ouderavond. Pas de presentatie aan aan de situatie op uw school.

 

Infographic aan de slag met Gezonde School

Infographic Aan de slag met Gezonde School

Deze infographic laat zien wat Gezonde School is en hoe u aan de slag kunt. 

 

Onderstaande materialen kunt u gebruiken bij de voorbereiding van het werken met de Gezonde School-aanpak.

Quickscan

Quickscan Gezondheidsbevordering en preventie voor medewerkers:  Met deze quickscan kunt u op een snelle manier gegevens verzamelen bij het team over aandacht voor gezondheid op school. De quickscan is een voorbeeld. U kunt deze aanpassen aan de situatie op uw school. Ook kunt u vragen weglaten of toevoegen. 

Projectvoorstel

Format projectvoorstel (Word 116 Kb) (odt 108 Kb): Dit format kunt u gebruiken om uw eigen projectvoorstel te schrijven.

Hieronder vindt u verschillende uitgebreide en minder uitgebreide schoolgezondheidsplannen. Kijk welk voorbeeld het beste bij uw school past en gebruik het als inspiratie.

Gezonde School jaarlijkse evaluatie (Word 22 Kb) (odt 13 Kb): Vragenlijst die u kunt gebruiken om het werken met de Gezonde School-aanpak jaarlijks te evalueren.

In onderstaande materialen vindt u algemene achtergrondinformatie over het vignet Gezonde School en de themacertificaten.

Cover folder vignet GS vo

Folder vignet Gezonde School voortgezet onderwijs

De Folder vignet Gezonde School voortgezet onderwijs beschrijft wat het vignet is en wat uw school moet doen om een vignet aan te kunnen vragen.

 

Presentatie vignet Gezonde School

Presentatie vignet Gezonde School

U kunt de Presentatie vignet Gezonde School (ppt 3,5 Mb)  (odp 3,3 Mb) presentatie gebruiken tijdens een teambijeenkomst of ouderavond.

 

Voor elk themacertificaat van het vignet Gezonde School is een inlegvel beschikbaar waarin de criteria worden genoemd waaraan uw school moet voldoen om het themacertificaat te kunnen behalen:

Karel de Grote College schoolgids: Vermelding van Gezonde School en Gezonde Schoolkantine in de schoolgids.

Gezonde School in beeld

Bekijk de inspirerende filmpjes van scholen die aan de slag zijn gegaan met Gezonde School.

Reacties zijn welkom!

Gezondeschool.nl stelt reacties op de materialen en de inhoud ervan zeer op prijs. Ook aanvullingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
Stuur uw reactie naar: info@gezondeschool.nl.