Het creëren van draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én u weet dat te behouden, doet u sneller zaken en krijgt u meer voor elkaar.

Hoe creëert u draagvlak?

Het creëren van draagvlak betekent dat u rekening houdt met wensen en meningen van bijvoorbeeld de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Draagvlak betekent in feite dat uw plan ook hún plan is geworden. Het creëren van draagvlak doet u in vijf stappen: identificeren, informeren, enthousiasmeren, in beweging brengen en deze beweging gaande houden.

"Het is belangrijk om te bepalen wie u allemaal nodig hebt voor het agenderen van Gezonde School. Wie zijn de beslissers op school? Zoek binnen de directie iemand waarvan je weet dat hij of zij dit onderwerp belangrijk vindt. Zorg dat de plannen ondersteund worden door secties die dit onderwerp in hun lesprogramma hebben (lichamelijke opvoeding, biologie et cetera). Zoek ook ondersteuning bij het zorgteam, jeugdarts, GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , gemeente. Valt het enthousiasme van je eigen sectie en/of collega’s die je hierover aanspreekt tegen, zou je toch door kunnen gaan door direct uw plannen te presenteren bij de directie."

- Henk Pols (docent lichamelijke opvoeding in Valkenswaard)