Iemand die aan het schrijven is

Na akkoord op het projectvoorstel volgt een nadere uitwerking van de Gezonde School-aanpak in een werkplan. Het goedgekeurde projectvoorstel is daarvoor het uitgangspunt.

 

Van ideeën naar concrete plannen

De ideeën en beschrijvingen in het projectvoorstel gebruikt u als basis voor het werkplan. Het projectvoorstel geeft weer wat de school al doet aan gezondheid en wat de wensen en behoeften zijn. Ook het aantal beschikbare uren en het budget is (globaal) bekend. In het werkplan werkt u dit met de werkgroep verder uit in concrete plannen. Het werkplan biedt houvast gedurende het schooljaar. Zo zorgt u ervoor dat de gekozen gezondheidsthema’s gedurende langere tijd aandacht krijgen. Over het kiezen van thema’s en activiteiten vindt u verderop meer informatie.

Tip

Het leerplankader 'Sport, bewegen en gezonde leefstijl' beschrijft voor diverse gezondheidsthema's wat leerlingen moeten weten, kunnen en doen. Gebruik dit leerplankader voor uw werkplan.

Vier scholen voor primair onderwijs gaven in een interview hun indruk van het leerplankader en de Gezonde School-zoektool. Op welke manier kunnen ze deze gebruiken bij het opstellen van leerplannen? Lees hier het verslag van deze interviews.

Voorbeeld van een werkplan

Samen met GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  Hollands Noorden heeft BS Sint Lidwina in Zwaagwijk-West een schoolgezondheidsplan (Word, 195 Kb) geschreven.