Op deze pagina vindt u allerlei materialen die u kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak op school, zoals een voorbeeld-schoolprofiel, schoolgezondheidsplan, evaluatievoorbeelden en communicatiematerialen. 

De meeste documenten kunt u downloaden en aanpassen aan de situatie op uw school.

Onderstaande materialen geven algemene achtergrondinformatie over Gezonde School. U kunt deze uitdelen aan geïnteresseerden of gebruiken bij een presentatie tijdens bijvoorbeeld een teambijeenkomst of ouderavond. 

Argumentenkaart primair onderwijs

In de Argumentenkaart primair onderwijs leest u wat het werken aan Gezonde School oplevert, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het team en de ouders.

 

Flyer Gezonde School

Wat is Gezonde School, hoe werkt het en wat biedt het programma? De Flyer Gezonde School geeft u een beknopte uitleg.

 

Brochure Gezonde Scholen presteren beter

Hoe zorgt u ervoor dat uw leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond zijn? Hoe zorgt u voor een Gezonde School die de gezondheid van leerlingen én leraren stimuleert? De Gezonde School-aanpak kan u hierbij helpen. U leest er meer over in de Brochure Gezonde Scholen presteren beter.

 

Poster Onze school is gezond

U kunt de Poster Onze school is gezond printen en in het schoolgebouw ophangen.

 

 

Presentatie Gezonde School

Presentatie Gezonde School

U kunt de Presentatie Gezonde School (pptx 3,2 Mb) (odp 3,3 Mb) gebruiken tijdens een teambijeenkomst of ouderavond. Pas de presentatie aan aan de situatie op uw school.

 

Infographic Aan de slag met Gezonde School

Deze infographic laat zien wat Gezonde School is en hoe u aan de slag kunt. 

Onderstaande materialen kunt u gebruiken bij de voorbereiding van het werken met de Gezonde School-aanpak.

Vragenlijsten voor het verzamelen van gezondheidsgegevens

Quickscans

Met de quickscans kunt u op een snelle manier gegevens verzamelen van het team en/of de ouders. De quickscans die hieronder staan, zijn voorbeelden. U kunt deze aan uw eigen wensen en schoolsituatie aanpassen.

Uitgebreide vragenlijsten

Hieronder staan twee voorbeelden van uitgebreide vragenlijsten voor het verzamelen van gegevens over gezondheid en leefstijl van leerlingen. De vragenlijsten zijn gemaakt om digitaal te verwerken. Voor gebruik op school kunt u een selectie van vragen maken om een globale indruk te krijgen.

Schoolgezondheidsprofielen

Onderstaande documenten zijn voorbeelden van schoolgezondheidsprofielen, of onderdelen daarvan, van andere scholen. Gebruik ze ter inspiratie voor het schrijven van een profiel voor uw school.

Projectvoorstel

Hieronder vindt u voorbeelden van een projectvoorstel of onderdelen daarvan, zoals een begroting.

Schoolgezondheidsplannen

Hieronder vindt u verschillende uitgebreide en minder uitgebreide schoolgezondheidsplannen. Kijk welk voorbeeld het beste bij uw school past en gebruik het ter inspiratie.

In onderstaande materialen vindt u algemene achtergrondinformatie over het vignet Gezonde School en de themacertificaten.

Folder vignet Gezonde School primair onderwijs

De Folder vignet Gezonde School primair onderwijs beschrijft wat het vignet is en wat uw school moet doen om een vignet aan te kunnen vragen.

 

Presentatie vignet Gezonde School

U kunt de Presentatie vignet Gezonde School (ppt 3,5 Mb) (odp 3,3 Mb) gebruiken tijdens een teambijeenkomst of ouderavond.

 

Voor elk themacertificaat van het vignet Gezonde School is een inlegvel beschikbaar waarin de criteria worden genoemd waaraan uw school moet voldoen om het themacertificaat te kunnen behalen:

Onderstaande materialen kunt u gebruiken om ouders te informeren over en te betrekken bij de Gezonde School-aanpak.

Brieven voor ouders

Nieuwsbrieven

  • Nieuwsbrief van De Arke: nieuwsbrief met informatie over hygiëne en mediawijsheid.
  • Marenland Magazine: Nieuwsbrief van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland met als thema gezondheid en hoe ze daar in het onderwijs op inspelen.
  • Nieuwsbrief Patricius: Een Gezonde School-nieuwsbrief met tips voor drinken op school.

Gezonde School in beeld

Bekijk de inspirerende filmpjes van scholen die aan de slag zijn gegaan met Gezonde School.

Reacties zijn welkom!

Gezondeschool.nl stelt reacties op de materialen en de inhoud ervan zeer op prijs. Ook aanvullingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
Stuur uw reactie naar: info@gezondeschool.nl.