Het creëren van draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én u weet dat te behouden, doet u sneller zaken en krijgt u meer voor elkaar.

Hoe creëert u draagvlak?

Het creëren van draagvlak betekent dat u rekening houdt met wensen en meningen van bijvoorbeeld de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Draagvlak betekent in feite dat uw plan ook hún plan is geworden. Het creëren van draagvlak doet u in vijf stappen: identificeren, informeren, enthousiasmeren, in beweging brengen en deze beweging gaande houden.

''De jaarlijkse fittest monitort hoe gezond onze leerlingen zijn. Deze test bespreken we met leerlingen, ouders en leerkrachten. Hiermee creëren we  ook draagvlak voor Gezonde School-activiteiten.''

-Gloria Maandag,  gymdocente Gezonde Basisscholen in JOGG -stad Tilburg